Oro taksi

Uюsakomieji skrydюiai
Oro taksi
VIP
Grupлms
Aviaturizmas
Spec. aviacijos darbai
Greitoji oro pagalba
Krovininiai
Prekyba orlaiviais
Konsultacijos
Paslaugos aviakompanijoms
Orlaiviш dalys
Aviacinis draudimas
Apie mus
Nuorodos
Karjera

Kontaktai

Kontaktai
Atgal

AEROSERVISAS, UAB
Rodыnios kelias 34, Vilnius
Tel. +370 699 44443
El. paрtas: info@aeroservisas.lt

Бmonлs kodas: 300085740
PVM kodas: LT 1000 0154 7612
A/S IBAN: LT63 7044 0600 0470 0554


Skrydюio uюsakymas/paklausimas

 

Kontaktinis asmuo *
Бmonл *
Telefonas *
Faksas
Mob. telefonas
El. paрtas *

Planuojamas skrydюio marрrutas (vietos laikas):

Miestas >
iрskridimo
oro uostas
Miestas >
paskirties
oro uostas
Iрskridimo
data >
yy mm dd
Iрskridimo
laikas >
hh mm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Keleiviш skaiиius
Krovinio svoris

Papildoma informacija apie skrydб

Aиiы, kad radote laiko apsilankyti mыsш interneto svetainлje. Jei uюpildлte visus laukelius, atsakymа dлl skrydюio kainos gausite 24 val. bлgyje (darbo dienomis). Mыsш specialistai mielai Jums patars ir atsakys б visus klausimus dлl planuojamo skrydюio.

* - Bыtina uюpildyti юvaigюdute paюymлtus langelius.

Titulinis info@aeroservisas.lt English info@aeroservisas.lt Б virрш Dreams Factory Cessna Titulinis